Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Ahmet Avcı (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi – Türkiye)

Ali Ünal (Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkiye)

Alpaslan Gözler (Erciyes Üniversitesi - Türkiye)

Arif Yavuz (İstanbul Üniversitesi - Türkiye)

Aşkın Keser (Uludağ Üniversitesi - Türkiye)

Bilgin Navruz (Erciyes Üniversitesi – Turkiye)

Elisa Valia (University of Valencia- İspanya)

Emil Papazov (University of Ruse -Bulgaristan)

Engin Yıldırım (Sakarya Üniversitesi - Türkiye)

Ersin Kavi (Yalova Üniversitesi - Türkiye)

Fevzi Demir (Dokuz Eylül Üniversitesi - Türkiye)

Irene Monsonís (University of Valencia -İspanya)

İbrahim Yenen (Karabük Üniversitesi - Türkiye)

Javier Sánchez García (University of Jaume -İspanya)

Jose Ruiz Mass (University of Granada -İspanya)

Katarzyna Łobacz (University of Szczeciń Polonya)

Lyudmila Mihaylova (University of Ruse -Bulgaristan)

Mehmet Merve Özaydın (Gazi Üniversitesi - Türkiye)

Mehmet Murat (Gaziantep Üniversitesi - Türkiye)

Memet Memeti (South East European University -Makedonya)

Murat Sezik (Adıyaman Üniversitesi - Türkiye)

Musa Yavuz Alptekin (Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye)

Mustafa Altunoğlu (Anadolu Üniversitesi - Türkiye)

Mustafa Aykaç (Kırklareli Üniversitesi - Türkiye)

Mustafa Kılıç (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Türkiye)

Naci Gündoğan (Anadolu Üniversitesi - Türkiye)

Nuray Karaca (Anadolu Üniversitesi - Türkiye)

Oğul Zengingönül (Dokuz Eylül Üniversitesi - Türkiye)

Osman Yıldız (Hak İş - Türkiye)

Savaş Karagöz (Aksaray Üniversitesi - Türkiye)

Sevda Demirbilek (Dokuz Eylül Üniversitesi - Türkiye)

Simona Tripa (University of Oredea -Romanya)

Sunhilde Cuc (University of Ordea -Romanya)

Süleyman Özdemir (İstanbul Üniversitesi - Türkiye)

Tunç Demirbilek (Dokuz Eylül Üniversitesi - Türkiye)

Türker Kurt (Gazi Üniversitesi - Türkiye)

Uğur Dolgun (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Türkiye)

Veysel Bozkurt (Uludağ Üniversitesi - Türkiye)

Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi - Türkiye)

Zekeriya Bingöl (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye)

Zeki Parlak (Marmara Üniversitesi - Türkiye)