International Journal of Society Researches

ISSN: 2528-9527 - E-ISSN:2528-9535

Ahmet Avcı (Fatih Sultan Mehmet University - Turkey)

Ali Ünal (Necmettin Erbakan University - Turkey)

Alpaslan Gözler (Erciyes University - Turkey)

Arif Yavuz (İstanbul University - Turkey)

Aşkın Keser (Uludağ University - Turkey)

Bilgin Navruz (Erciyes University – Turkey)

Elisa Valia (University of Valencia- Spain)

Emil Papazov (University of Ruse -Bulgaria)

Engin Yıldırım (Sakarya University - Turkey)

Ersin Kavi (Yalova University - Turkey)

Fevzi Demir (Dokuz Eylül University - Turkey)

Irene Monsonís (University of Valencia -Spain)

İbrahim Yenen (Karabük University - Turkey)

Javier Sánchez García (University of Jaume -Spain)

Jose Ruiz Mass (University of Granada -Spain)

Katarzyna Łobacz (University of Szczeciń Poland)

Lyudmila Mihaylova (University of Ruse -Bulgaria)

Mehmet Merve Özaydın (Gazi University - Turkey)

Mehmet Murat (Gaziantep University - Turkey)

Memet Memeti (South East European University -Macedonia)

Murat Sezik (Adıyaman University - Turkey)

Musa Yavuz Alptekin (Karadeniz Teknik University - Turkey)

Mustafa Altunoğlu (Anadolu University - Turkey)

Mustafa Aykaç (Kırklareli University - Turkey)

Mustafa Kılıç (Mehmet Akif Ersoy University - Turkey)

Naci Gündoğan (Anadolu University - Turkey)

Nuray Karaca (Anadolu University - Turkey)

Oğul Zengingönül (Dokuz Eylül University - Turkey)

Osman Yıldız (Hak İş - Turkey)

Savaş Karagöz (Aksaray University – Turkey)

Sevda Demirbilek (Dokuz Eylül University - Turkey)

Simona Tripa (University of Oredea -Romania)

Sunhilde Cuc (University of Ordea -Romania)

Süleyman Özdemir (İstanbul University - Turkey)

Tunç Demirbilek (Dokuz Eylül University - Turkey)

Türker Kurt (Gazi University - Turkey)

Uğur Dolgun (Çanakkale Onsekiz Mart University - Turkey)

Veysel Bozkurt (Uludağ University - Turkey)

Yusuf Alper (Uludağ University - Turkey)

Zekeriya Bingöl (Muğla Sıtkı Koçman University - Turkey)

Zeki Parlak (Marmara University - Turkey)